ISOFT DMS KONTROLA ZASOBÓW

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

KONTOLA ZASOBÓW

Isoft QMS - Kontrola zasobów. Zarządzanie jakością ISO

Program służy do nadzorowania zasobów przedsiębiorstwa. Składa się z dwóch modułów: personel i zasoby. W module personel prowadzone są rejestry pracowników, stanowisk oraz wymogi stanowiskowe. Każde stanowisko ma zdefiniowane wymogi dotyczące osób na nim pracujących jak również posiada instrukcję stanowiskową, opisującą czynności wykonywane na danym stanowisku pracy. Przy przesuwaniu osób pomiędzy stanowiskami program automatycznie wyszukuje braki w wymogach. Program umożliwia generację list pracowników, dla których minął termin ważności danego wymogu ( szkolenia, badania). Program posiada możliwość planowania kursów oraz informuje o zaległościach. Program współpracuje z modułem zarządzania dokumentami.

Wybrane funkcje i możliwości:

  • Kontrola wszelkich braków w zakresie szkoleń u pracowników
  • Możliwość planowania kursów i rozliczania z uczestnictwa w nich
  • Komputerowo prowadzone wymogi stanowiskowe umożliwiają generację brakujących szkoleń przy zmianie stanowiska pracy
  • Nadzór nad wymaganiem normy ustawicznego szkolenia personeluKontrola zasobów : przeglądy i legalizacje maszyn i urządzeń zgodnie z wymogami technologicznymi atestami i certyfikatami Ten program służy do prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych oraz maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Każde urządzenie posiada numer, opis, jak również listę wymagań dotyczących jego używania. Przyrządy pomiarowe powinny być kalibrowane w odpowiednich okresach czasu. Program generuje listy przyrządów, które wymagają legalizacji konserwacji lub przeglądu w danym okresie. Po wykonaniu powyższych, zapisywane są wyniki tego działania.

Wybrane funkcje i możliwości:
  • Ewidencja wszystkich maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie z instrukcjami, atestami i wymaganymi certyfikatami
  • Bieżąca kontrola ważności przeglądów i kalibracji
  • Generacja list brakujących przeglądów i kalibracji
  • Lokalizacja danych urządzeń w przedsiębiorstwie
  • Łatwy audyt

MODUŁY