ISOFT MODUŁ ZAMÓWNIENIA

i elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z wytycznymi normy ISO

MODUŁ ZAMÓWIEŃ

Moduł do rejestracji zamówień własnych i obcych

Jest to moduł do tworzenia zamówień własnych jak również przyjmowania zamówień od odbiorców. Przy tworzeniu zamówienia podaje się wiele parametrów: warunki dostawy, specyfikację zamawianych towarów, ilości terminy realizacji. Można również dołączać zamienniki. Po realizacji zamówienia umożliwia to ocenę dostawy. Formularz zamówienia może być podstawą do przyjęcia dostawy. Jeżeli wszystko jest zgodne to wystarczy zatwierdzić w module produkcji.

Program współpracuje z modułem zarządzania dokumentami.

MODUŁY