ISOFT DMS W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

Elektroniczny obieg dokumentów - Zastosowanie

PRODUKCJA I SYSTEM ISOFT

Sprawny system obiegu informacji (wewnętrznej komunikacji), bieżąca kontrola procesów produkcyjnych, kontrola jakości wyrobów w zakładach produkcyjnych jest warunkiem koniecznym skutecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności zakładów produkcyjnych o złożonej strukturze organizacyjnej. Konieczność wielopłaszczyznowego komunikowania się pracowników różnych działów - począwszy od zaopatrzenia poprzez dział projektowy, dział kosztorysowania na wydziałach produkcyjnych kończąc.
Spójna baza wiedzy, sprawny system obieg dokumentów, skuteczna kontrola procesów biznesowych przyczyniają się do efektywnego osiągnięcia zamierzonych strategicznych celów biznesowych. Elektroniczny system Isoft QMS pozwala w znacznym stopniu zautomatyzować i uprościć kontrolę jakości i procesu oraz obieg dokumentacji technicznej.

Nowe projekty, wymagający klient

Realizacja indywidualnych zamówień klientów związana jest z koniecznością obsługi większej liczby dokumentów takich jak zamówienia zewnętrzne, zlecenia produkcyjne, projekty techniczne. W realizację takich zamówień zaangażowanych jest więcej osób. Korzystając z systemu Isoft cały proces wymiany informacji i dokumentów oraz kontroli projektu skupiamy w jednym miejscu. System umożliwia tworzenie bazy wiedzy z całego przedsięwzięcia, delegację obowiązków na poszczególnych pracowników, zapewnia pełną kontrolę nad realizacją zadań przez osoby odpowiedzialne, automatycznie przypomina o zbliżających się terminach wykonania poszczególnych zadań. System daje możliwość ewidencjonowania oceny dostawców i wyrobów, oceny poszczególnych działań i oceny wdrażanych rozwiązań, ewidencjonowania wszelkich uwag pojawiających się w trakcie realizacji projektu. System posiada unikatowy moduł KAIZEN umożliwiający rejestrowanie wszelkich innowacyjnych pomysłów na usprawnienie funkcjonowania jednostki. Z powstającej bazy wiedzy system udostępnia wszelkiego rodzaju analizy: PARETO, FMEA, SPC ( Six SIGMA )

Uzupełnienie ERP

System Isoft stanowi doskonałe wsparcie oraz rozszerzenie dla stosowanych powszechnie w gospodarce magazynowej systemów ERP. W sytuacji konieczności przechowywania i przekazywania współpracownikom specyficznych informacji dotyczące: materiałów, wyrobów, dostawców, odbiorców oraz braku takiej funkcjonalności a eksploatowanym programie magazynowym - system Isoft okaże się nieocenioną pomocą. System Isoft posiada bardzo użyteczny generator formularzy i raportów z gotowych szablonów, który pozwala na szybkie przygotowanie wymaganych przez przełożonych informacji, w układzie zgodnym z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami.

ZSJ - dokumentacja ISO 9000, QS 9000, HACCP, BHP

Ważną funkcjonalnością systemu ISOFT, która doskonale sprawdza się w zakładach produkcyjnych jest moduł rejestracji dokumentów zintegrowanego systemu jakości. Pozwala on na prowadzenie repozytorium dokumentacji systemu jakości w formie drzewa publikacji. Poszczególni pracownicy są uprawnieni do przeglądania wybranych dokumentów. System automatycznie prześle do nich informacje o publikacji nowych wersji dokumentów, oraz poprosi o potwierdzenie zapoznania się na przykład z nową treścią instrukcji.
Aby sprostać wymogom producentów branży automotive system Isoft został wyposażony w unikalną możliwość realizowania obiegu informacji pomiędzy stanowiskami pracy stanowiskami pracy a nie poszczególnymi użytkownikami. Informacja nie trafia w próżnię w przypadku absencji pracownika (zwolnienie, awans, choroba, urlop). System automatycznie wyszukuje osoby na tym samym stanowisku zapewniając ciągłość zdarzeń.

Więcej w opisach poszczególnych modułów

ZASTOSOWANIE